Kółko plastyczne skupia chętne dzieci z klas młodszych i starszych, które spotykając się na zajęciach nawiązują przyjazne relacje, integrują się, a przy okazji tworzą ciekawe prace plastyczne. Dzieci podczas pracy twórczej rozwijają swoje umiejętności manualne, doskonalą koordynację wzrokowo-ruchową, kształtują umiejętności wyrażania emocji środkami plastycznymi. Różnorodne formy działań plastycznych stosowane podczas zajęć stymulują dyspozycje twórcze dziecka, rozwijają fantazję, zdolności skojarzeniowe, pomysłowość, oryginalność, zachęcają do poszukiwań nieszablonowych rozwiązań. W trakcie zajęć uczniowie mają okazję zapoznać się z różnymi materiałami plastycznymi (różnego rodzaju farbami, kredkami, pastelami, masą solną, gliną, kredą, węglem i wieloma innymi). Często sięgają także po nietypowe materiały plastyczne. Temat zajęć oraz techniki stosowane na zajęciach dostosowane są do umiejętności oraz zainteresowania młodych artystów. 

Zajęcia prowadzone są w każdy piątek o godz. 4 pm przez Panią Annę Taper - Burzec.